Türkiye’deki Malakoloji Etkinliklerinin Tarihçesi

Ülkemizde yumuşakçalar temalı ilk etkinlik,“Uluslararası Katılımlı I. Ulusal Malakoloji Kongresi” adı altında, Ege Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi tarafından 2004 yılında İzmir’de düzenlenmiştir. Bunu, 2008 yılında Çukurova Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi tarafından organize edilen “Uluslararası Katılımlı 2. Ulusal Malakoloji Kongresi” izlemiştir. Daha sonraki süreçte, bazı organizasyon zorlukları nedeniyle, bir süre ara verilmiştir. Bodrum Belediyesi Deniz Müzesi ile Ege Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi tarafından ortaklaşa düzenlenecek olan üçüncü toplantının ise uluslararası sempozyum niteliğinde olması kararlaştırılmıştır.