Tam Metin Gönderimi

Tam Metin Göndermek İçin Son Tarih:15 Kasım 2020
Tam Metnin Gönderileceği E-mail Adresi :info@malacologysymposium2020bodrum.org

Tam Metin Hazırlama Kuralları

Uluslararası Malakoloji Sempozyum’unda sunulan çalışmalar, çeşitli indekslerin yanı sıra, ESCI (Emerging Sources Citation Index) tarafından da taranan Ege Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi dergisinde (EgeJFAS) ek sayı olarak yayımlanacaktır. Bu amaçla, yukarıda belirtilen son gönderme tarihine kadar sempozyum yönetimine ulaştırılan sunumların tam metinleri, mutlaka yukarıda belirtilen derginin yazım kurallarına göre (http://www.egejfas.org/tr/writing-rules) hazırlanmalıdır. Yazım kurallarına göre hazırlanmayan tam metinler, irtibat yazarına iade edilecektir. Değerlendirmeye alınan çalışmaların yayımlanma durumu, ikili hakem değerlendirmesinden sonra kesinlik kazanacaktır.  Tam metinlerin dergide yayımlanmasından sonra, kayıt yaptırmış olan tüm katılımcılar, sempozyum sunumlarını içeren ek sayının PDF dosyasına ücretsiz sahip olabilecektir. 

NOT: Sempozyum kayıt ücretinden muaftır.