Özet Gönderimi

Özet Gönderme Son Tarihi:30 Haziran 2020
Özetin Gönderileceği
E-mail Adresi:
info@malacologysymposium2020bodrum.org

Gönderilecek Özetler

  • Daha önce başka bir etkinlikte sunulmamış veya başka bir dergide yayımlanmamış olmalıdır,
  • Yazım dili İngilizce, yazım stili Times New Roman olmalıdır, 
  • Başlık 14 punto, koyu işaretlenmiş ve ortalanmış olmalı; başlıktan sonra, yazarların adı ve soyadı 10 punto büyüklüğünde ve ortaya hizalı olacak şekilde düzenlenmelidir. Altına irtibat adresi 9 punto ile yazılmalı ve sunum yapacak yazarın isminin altı bir çizgiyle işaretlenmelidir,
  • Özet, 300 sözcüğü aşmayacak biçimde, 12 punto büyüklüğünde ve 1,5 satır aralığında yazılmalı ve çalışmanın amacını, yöntemini, elde edilen bulgular ile tartışma ve sonucu içerecek şekilde düzenlenmelidir,
  • 4-6 anahtar sözcüğe yer verilmelidir, 
  • Sempozyuma gönderilen her özet bildiri, Bilim Kurulu tarafından değerlendirilecek ve gerek bilimsel yönden gerekse yazım kuralları yönünden uygun bulunanlar, sözlü sunum için kabul edilecek ve başvuru sahiplerine “Kabul Yazısı” gönderilecektir.  Bilim Kurulu tarafından düzeltme istendiği takdirde, başvuru sahipleri bu düzeltmeleri yapmakla mükelleftirler,
  • Kabul edilen bildirilerin tümü sözlü sunum olacaktır. 

NOT: Sempozyum kayıt ücretinden muaftır.